โรงเรียนปรีชานุศาสน์

     กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas