ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2565

      ระดับชั้น ป.1 - ม.3

      ระดับชั้น ม.4 - ม.6

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas