ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

      วันจันทร์ที่ 27 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ วันพุธที่ 1 และวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas