ที่อยู่โรงเรียนปรีชานุศาสน์

      342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

ติดต่อ

      โทร : 038-277703-5 อีเมลล์ : School.pn.ac.th@gmail.com เฟสบุ๊ค : Facebook.com/Preechanusas เว็บไซต์ : www.pn.ac.th

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas