กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ปรีชาคัพ ครั้งที่ 6

     การแข่งขันบาสเกตบอล-ฟุตซอลนักเรียน ชิงถ้วยรางวัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ณ สนามกีฬาในร่มโรงเรียนปรีชานุศาสน์
            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas