นายณัฐวัฒน์ บุราณเดช นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14
            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas