โรงเรียนปรีชานุศาสน์ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชลบุรี ได้เข้าทำการตรวจ ATK ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ณ วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas