วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer จากโรงพยาบาลชลบุรี ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas