โรงเรียนปรีชานุศาสน์

กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ครั้งที่ 29

     ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas