โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย ในการควบคุมโรคจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยและอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตเพื่อเปิดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี หากทราบผลประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas