กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas