กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas