รร.ปรีชานุศาสน์ นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 2 3 เข้าสมัครเป็น รด.จิตอาสาพระราชทาน

     ประจำปีการศึกษา 2565 ที่สำนักงานทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 65 นาย            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas