กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas