บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

     วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น1 อาคารเซนต์ปีเตอร์            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas