โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีสถาบันการศึกษามาแนะแนว ดังนี้ วิทยาลัยศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี , วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมารีอา            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas