พิธีมอบปลอกแขน "จิตอาสา"

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas