โรงเรียนปรีชานุศาสน์

     เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas