สัมมนาแกนนำนักเรียนจิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน

     ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน ณ อาคารสุวรรณศรี ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas