คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรีชานุศาสน์

     ทดสอบและประเมินทักษะทางด้านการอ่าน นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas