พิธีมอบรับรางวัลเกียรติบัตร O-NET

     คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ สนามโรงเรียนปรีชานุศาสน์
            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas