ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายศุภศิษฎิ์ ปานาพุฒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ลิมป์โกมล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas