โรงเรียนปรีชานุศาสน์

การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

     ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพาสกุล ช่วยเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas