โรงเรียนปรีชานุศาสน์

     กิจกรรมอำลาสถาบันและงานเลี้ยงอำลาสถาบัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 40 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ประจำปีการศึกษา 2563

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas