ประกาศ รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565

     ประกาศ รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 65) พร้อม QR-Code ไลน์กลุ่มห้องเรียนสำหรับผู้ปกครอง

      *** กดที่ลิงก์ PDF ด้านบนได้เลยครับ ***

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas