นางสาวดาราวดี สุขดารา

ผู้ช่วยผูอำนวยการ ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม

img