พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

แบ่งปัน