พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

แบ่งปัน