พิธีไหว้ครู นักเรียนกลุ่ม B ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ สนามโรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน