กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 วิทยากร : คุณพ่อประธาน ตันเจริญ ผู้อำนวยการแผนกเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน