พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

เปิดปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ โบสถ์วัดพระนามเยซู

แบ่งปัน