ตัวแทนคุณครูและนักเรียน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดใหม่พระยาทำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

แบ่งปัน