วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เรียนเชิญผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ทุกท่าน ประชุมเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

แบ่งปัน