โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เรียนเชิญผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ทุกท่าน

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 038-277703-5 ต่อ ฝ่ายส่งเสริมฯ

แบ่งปัน