กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2020 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

แบ่งปัน