ประกาศโรงเรียนปรีชานุศาสน์

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 • ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านอ่านและทำความเข้าใจจดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน โดยใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมแก่บุตรหลานของท่าน ในช่วงปิดภาคเรียน • ตารางการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 • • ตารางกิจกรรมประจำวัน อนุบาล 1-3 และตารางการออกอากาศ ป.1-ม.3 ดาวน์โหลด >> https://1drv.ms/u/s!AgF6DNjlMhR6gWMjU21fJsPBgx71?e=yGZHf5 • • ช่องทางการรับชม DLTV มีช่องทางการรับชม 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186 – 200

  2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th สามารถชมรายการสด และรายการแบบย้อนหลังได้

  3. แอปพลิเคชัน DLTV ดูได้ทั้ง 15 ช่อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store

"ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู"

แบ่งปัน