ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองนักเรียนใหม่

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

เรื่อง การซื้อหนังสือและรับเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อนคืน

ตามกำหนดการเดิม นักเรียนใหม่จะซื้อหนังสือและรับเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อนคืน ในวันเปิดภาคเรียน แต่ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปเป็นวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ที่ต้องการซื้อหนังสือเพื่อนำไปอ่านก่อนเปิดภาคเรียน

ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการซื้อหนังสือและรับเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อนคืน สำหรับนักเรียนใหม่ ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ซื้อหนังสือและรับเงินคืน ในวันเปิดภาคเรียน(1 ก.ค. 63)

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-277703-5 ในวัน-เวลาราชการ

แบ่งปัน