เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

แบ่งปัน