สัมภาษณ์และศึกษาชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

สัมภาษณ์และศึกษาชีวิต ครูมาลี เนินสมบูรณ์ชัย (ครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๒)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โดย สถาบันรามจิตติและคณะ ร่วมกับมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย

ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน