สรุปผลงานนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

สรุปผลงานนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ วันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ / วันที่ ๕-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ / วันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ ๓๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

แบ่งปัน