กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.๒

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน