กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.๑

วันพุธที่ 22 มกราคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน