กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป. ๓

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2020 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน