การแข่งขันกีฬาสีและกิจกรรมคริสต์มาส

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ของนักเรียนระดับปฐมวัย วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน