การแข่งขันฟุตบอลรายการ Together Cup 2019 รุ่น ๑๕ ปี

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

นักกีฬาฟุตซอลรุ่น ๑๕ ปี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ๑. ด.ช. ณชัย สรวมศิริ ๒. ด.ช. ธนภพ มีสมภพ ๓. ด.ช. พูนพัฒน์ ดวงมาลย์ ๔. ด.ช. วัชรพงศ์ วิบูลพชรโชติ ๕. ด.ช. ญาณกวี ไตรภพสุวรรณ ๖. ด.ช. วรากร ศรีเวียง ๗. ด.ช. นฤชา พงษ์วิเศษ ๘. ด.ช. กิตติพันธุ์ ปานทอง ๙. ด.ช. สงกรานต์ ศรีมณีวงศ์ ๑๐. ด.ช. ภูมิพัฒน์ น้อยสอาด ๑๑. ด.ช. ศิษฎา พุ่มกุมาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ พร้อมถ้วยรางวัล ในการแข่งขันฟุตบอลรายการ Together Cup 2019 ณ สนามฟุตบอล บราเธอร์ พลัส อ.เมือง จ.ชลบุรี วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

แบ่งปัน