การแข่งขันฟุตบอลรายการ Together Cup 2019 รุ่น ๑๑ ปี

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

นักกีฬาฟุตซอลรุ่น ๑๑ ปี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ๑. ด.ช. ปริยากร สุชาติสุนทร ๒. ด.ช. ชัยเลิศ โรจน์สุวรรณชัย ๓. ด.ช. พณณกร บุญแผน ๔. ด.ช. กิจพิสิษฐ์ จินดามัย ๕. ด.ช. ภานุพงศ์ พึ่งรักษาเกียรติ ๖. ด.ช. ญาณกร ไตรภพสุวรรณ ๗. ด.ช. ยศพันธ์ หุยวัน ๘. ด.ช. ภคิน กิจอภินันท์ ๙. ด.ช. อาชวิน คำแหง ๑๐. ด.ช. ธนโชติ โมทอง ๑๑. ด.ช. ยุติวิชญ์ สุมาลย์ ๑๒. ด.ช. จักรภัทร สมภักดี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ พร้อมถ้วยรางวัล ในการแข่งขันฟุตบอลรายการ Together Cup 2019 ณ สนามฟุตบอล บราเธอร์ พลัส อ.เมือง จ.ชลบุรี วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

แบ่งปัน