พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาสีภายใน

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน และวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ สนามโรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน