แข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 69

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ผลการแข่งขัน "ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เด็กหญิงญาณิศา วรรณะ และเด็กชายอชิระ อึ้งตระกูล

ได้รับเกียรติบัตร ระดับ "เหรียญทอง"

คุณครูผู้ฝึกซ้อม : คุณครูสิวิรัตน์ แซ่โง้ว

แบ่งปัน