นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาส ๕ ธันวาคม "วันพ่อแห่งชาติ" วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดใหม่พระยาทำ และโรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน