"โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ส่งผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๙

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี"

จัดโดย สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

แบ่งปัน